שלילה מנהלית

שלילה מנהלית

קצין משטרה מדרגת מפקח ומעלה רשאי כשיש לו סמכות על פי החוק להורות על פסילתו של נהג לתקופות מסוימות על פי סוג עבירת התעבורה שעבר הנהג או שהנהג נחשד שעבר אותה. קיים הבדל בין פסילה מנהלית לבין פסילה של בית משפט: פסילה (שלילה) מנהלית- ניתנת ע"י קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה ומסורה לשיקול דעתו, מבלי … להמשך קריאה