Menu

משרד התחבורה נקודות

שיטת הנקודות בעבירות תנועה באות (בנוסף לקנסות התעבורה) כמעקב אחר הנהגים המורשעים בעבירות תעבורה. ישנן עבירות תעבורה אשר לא ניתנות נקודות עליהן כלל ממשרד התחבורה, כמו עבירות חניה או עבירות מהירות לרוב.

כיצד משרד התחבורה מעניק את הנקודות?
ישנן שבעים ושלוש עבירות תעבורה שנקבעו בחוק אשר עליהן למשרד התחבורה הזכות להעניק נקודות. אם הורשעתם בבית משפט או שעברו תשעים ימים מביצוע העבירה או ששילמתם את הקנס על עבירה מסוג "ברירת משפט", חיוב או אי חיוב בקנס ובנקודות יקבע על- ידי בית המשפט, כשתאריך ביצוע העבירה יחשב לתאריך בו החלה תקופת צבירת הנקודות. ישנם חמישה מדרגים אשר כל אחד מהם חמור יותר מהשני- והנקודות בהתאם. ישנה תקופה לצבירת הנקודות- שהיא כשנתיים מיום ביצוע העבירה (בתנאי שלא היו עבירות נוספות).

מה הענישה בצבירת הנקודות ממשרד התחבורה?
לאחר צבירה של 12 נקודות, הנהג יוזמן לקורס נהיגה מונעת. במידה ולא התייצב לכך בתוך שנה- רשות הרישוי רשאית להתלות בכך את רשיונך, ולא תוכל לנהוג מבלי לגשת לנהיגה מונעת. במידה והיו עבירת בתום שנתיים אלו שהגיעו ל- 22, תקופת הצבירה לוארך לארבע שנים. אם צבר למעלה מכך- הנהג יופנה לקורס יעודי, אחר מ"נהיגה מונעת" הידוע. אם נצברו לחובתכם 36 נקודות או יותר בתום תקופת צבירה – ייפסל רישיון הנהיגה שלכם לשלושה חודשים. הוא יחודש אחרי שתעמדו במבחן עיוני (תיאוריה). לימודי משפטים, הנהלת חשבונות.

פוסטים אחרונים

פיצוי כספי תאונת דרכים

ידוע, כי על פי חוק הפלת"ד (פיצויים לנפגעי תאונות דרכים) אין צורך בהוכחת אשמת הפוגע בתאונה או רשלנותו, הנפגעים יקבלו ממילא את הפיצויים הנדרשים עבור

קרא עוד »

עורך דין תעבורה

דיני התעבורה שייכים לתחום המשפט הפלילי. הם מתייחסים לכלל הנהגים והולכי הרגל, למעשה לכל המשתמשים בדרך הכפופים להוראות הכלולות בפקודת התעבורה ובתקנות התעבורה. ללא התייחסות

קרא עוד »