Menu

נהג ללא רישיון נהיגה תקף

רכב מנועי כפי המוגדר בחוק יונע רק על ידי מי שיש לו רישיון נהיגה בתוקף. על הרישיון להתאים לסוג הרכב (פרטי או מסחרי – וגם סביב אלו ישנן תתי קטגוריות שונות). סעיף 10 על פי פקודת התעבורה מדבר על החובה להחזיק בכל זמן הנהיגה את הרישיון המשולם ובתוקף – כשכמובן הוא הבעלים של הרכב או שקיבל לידיו את הרכב ברשותו של הבעלים עליו. במידה ונהג בו מי שלא הורשה או הוסכם על ידי בעלי הרכב, עליו חובת ההוכחה להראות כי נקט באמצעים סבירים על מנת למנוע ממנו לנהוג ברכב.

מניעת חידוש רישיון הנהיגה
כחלק מתהליכי זירוז גביית חובות, הרשויות יכולות כבר משנת 2009 להפקיע כיום גם רישיונות נהיגה של מי שממאן לשלם את חובותיו. מדובר ברפורמה שאמורה להקל על הנושים בהוצאה לפועל. לצורך העניין ישנה הפרדה בחוק לגבי מי שנוהג בשלילת רישיון נהיגה, ובין מי שתוקף רישיון נהיגתם פג למעלה משישה חודשים או אלו שלא הוציאו כלל רישיון נהיגה.

הסנקציות לגבי מי שנהג ללא רישיון הנהיגה
מי שנתפס נוהג ללא רישיון נהיגה תקף, עלול להגרר לבית המשפט ולשאת בעונשי מאסר ורצוי שישכור לצידו עורך דין תעבורה – בדרך כלל מאסר שהוא על תנאי וקנסות. בנוסף לכך שאותו הנהג נתפס ללא רישיון תקף, המשמעות היא כי נהג גם ללא ביטוח חובה תקף (ובכלל ביטוח רכב), ושלא יהיה יכול לקבל ממילא פיצויי ביטוח במידה והייתה פגיעה.

מה לגבי נהיגה ללא רישיון נהיגה כלל
כשאדם מסוים לא הוציא רישיון נהיגה לאורך ימיו כלל, הרי שבית המשפט רואה זאת באופן החמור ביותר – ומעניש בהתאם. משום שמדובר באדם שלא הוכשר כלל לנהיגה על הכבישים, יתכן שהוא מסכן את כלל הציבור בנהיגתו, לכן יופנה למאסר עד שנתיים ולפסילה בפועל של רישיון נהיגה (מרגע שיוציא, אם יוציא) לשלושה חודשים מינימום ובנוסף מאסר על תנאי.

פוסטים אחרונים

 דוחות משטרה

ההיגיון העומד מאחורי דו"חות משטרה הוא העניין שהם אמורים להרתיע, להפנות את תשומת הלב ולחדד – מה מותר ומה אסור, וכן להעניש את עברייני התנועה

קרא עוד »

דו"חות תעבורה

כולנו נתקלנו לא פעם בשוטר שעוצר אותנו בשול הדרך, ידרוש מאיתנו רשיונות ומסמכים ויספר לנו שביצענו עבירת תעבורה כזו או אחרת. דוחות נפוצים הם לרוב

קרא עוד »

בית משפט לתעבורה

נסעתם בכביש ונעצרתם על ידי שוטר, ישנה אפשרות שתזומנו לבית משפט לתעבורה. זימון לבית משפט לתעבורה יכול להתקבל על ביצוע של כמעט כל עבירה ועליכם

קרא עוד »