נהיגה בזמן פסילה

נהיגה בזמן פסילה

נהיגה ללא רשיון

סעיף 10 לפקודת התעבורה מבחין בין כמה מצבים וקובע כדלקמן:
(א) לא ינהג אדם רכב מנועי אלא אם הוא בעל רישיון נהיגה תקף לרכב מאותו סוג, שניתן על פי פקודה זו, ולא ינהג אדם אלא בהתאם לתנאי הרישיון זולת אם פוטר מחובת רישיון נהיגה ובמידה שפוטר.
(ב) בעל רכב ומי שהשליטה על הרכב בידו לא ירשה לנהוג ברכב למי שאינו רשאי לפי סעיף קטן (א) לנהוג בו, ובלבד שלא יהיה בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידו, אחראי בעד נהיגתו על ידי אדם שאינו רשאי לנהוג בו, אם הוכיח שנקט בכל האמצעים הסבירים כדי שאותו אדם לא יוכל לנהוג ברכב.

בעניין זה קיימות שתי אפשרויות:

א. נהיגה במצב של אי חידוש רישיון נהיגה לנהג שהיה לו בעבר רישיון נהיגה.
ב. נהיגה בזמן פסילה – בלתי מורשה.

מצב ראשון: אי חידוש רישיון נהיגה

פקודת התעבורה עושה הבחנה ברורה בין מצב שבו אדם נהג כאשר לא חידש את רישיון הנהיגה שלו לבין מצב שבו נהג במצב בו מעולם לא היה לו רישיון נהיגה.

עבירה של נהיגה בלי רישיון נהיגה בתוקף הנה חמורה פחות ונחשבת במרבית המקרים לעבירה טכנית. במרבית המקרים אי חידוש רישיון נהיגה נובע מאי תשלום קנסות או מאי תשלום אגרת רישיון נהיגה.

בתי המשפט לתעבורה מייחסים חשיבות אומנם לנהיגה ללא רישיון נהיגה אך יחד עם זאת במרבית המקרים ובשל הנסיבות מקבלים את העובדה כי רישיון הנהיגה לא חודש בשל קשיים כלכליים הנובעים מאי תשלום קנסות ולפיכך סרובה של רשות הרישוי לחדש את רישיונו של נהג הופך אותו מיידית לעבריין תנועה פוטנציאלי בשל מניעה טכנית כלכלית, ומכאן שהעונש המוטל על הנהג הוא קנס בלבד.

 כמובן שהשפעת עורך דין תעבורה במשפט תוביל להקלה בחומרת העונש.

לעניין זה חשוב לציין כי נהג אשר בטרם הגיע מועד משפט מסדיר את רישיון הנהיגה שלו הנו בחזקת "מסיר המונע" כאשר הוא מתקן את הפגם שנפל בכך שרישיון הנהיגה שלו לא היה בתוקף, בתי המשפט מקלים עם נהג שכזה שכן ברור הדבר כי הנסיבות של הנהיגה ללא רישיון בתוקף הנן טכניות.

השאלה שעומדת מול עיניו של בית המשפט היא "רמת הסיכון" של נהג שכזה אל מול המשתמש בדרך, כאשר נהג נוהג ללא רישיון בתוקף והיה לו רישיון בעבר אין המדובר בנהג המסכן את המשתמשים בדרך וברור כי המדובר במניעה כלכלית/טכנית לחידוש הרישיון.

לעומת זאת המקרה השני הוא חמור הרבה יותר והענישה שבצדה חמורה בהתאם ומטילה עונש גם על "מתיר השימוש" ולא רק על הנהג עצמו.

מצב שני: נהיגה ללא רישיון נהיגה

בהתאם לס´ 10 לפקודת התעבורה הרי שאסור לאדם שאינו בעל רישיון נהיגה לנהוג ברכב שכן בכך הוא מסכן את הנהגים האחרים והמשתמשים בדרך. העונש הצפוי הוא חמור ועלול לעלות כדי מאסר לתקופה של עד שנתיים, בנוסף לפסילה בפועל של מינימום 3 חודשים כמו גם מאסר על תנאי.

אומנם בתי המשפט לא ממהרים להכניס נהגים למאסר בפועל בשל עבירה זו אך בנסיבות מסויימות הדבר בהחלט ייתכן, מה גם שקיימת חובת פסילת מינימום בחוק.

בד"כ המדובר בנערים צעירים אשר מבקשים לקחת את הרכב ל"סיבוב", ובכך מהווים סכנה מוחשית למשתמשים בדרך. בתי המשפט מבקשים להוקיע את התופעה ומכאן ההחמרה בענישה.

בעניין זה כאמור יש להבחין גם בשני מצבים, הראשון שבו היה אחר שהתיר לאדם לנהוג ללא רישיון נהיגה- ועל כך בהמשך. והמצב השני הוא פרק בפני עצמו של "שבל"ר" -שימוש ברכב ללא רשות, בין אם המדובר בגניבה של רכב ובין אם המדובר ברכב של ההורים או חבר שנלקח ללא רשות.

נהג שהתיר לאחר לנהוג ברכבו בידיעה שאינו מורשה לנהוג- מה עונשו?

המדובר בעבירה חמורה המוגדרת בחוק כהתרת נהיגה. העונש הצפוי הקבוע בחוק למי שהתיר את השימוש ברכב לאחר שאין לו רישיון נהיגה הוא מינימום שלוש שנות מאסר בפועל, ואם אותו האדם הנו קטין שאינו עונה על הדרישות של קבלת רישיון נהיגה-מינימום חמש שנות מאסר בפועל, וזאת בנוסף ל-3 שנות פסילה בפועל.

 בית המשפט רשאי בנסיבות מיוחדות שיפורשו בפסק הדין לגזור על אדם עונש של פסילה על תנאי ולא מאסר בפועל.

מה המשמעות של פסילת רישיון נהיגה כאשר לאדם אין רישיון נהיגה כלל?

למעשה המשמעות היא שביום שבו אותו עבריין תנועה יחליט להוציא רישיון תכנס לתוקפה תחולת העונש ורישיונו יפסל.
חשוב לדעת: הפסילה אינה מתחילה אוטומטית עם הוצאת רישיון הנהיגה אלא רק לאחר הוצאת רישיון הנהיגה והפקדת הרישיון החדש בבית המשפט.

פוסטים אחרונים

שלילה בגלל מהירות מופרזת

למרות שהיא מנת חלקם של מירב הנהגים- לפחות בארצנו, המהירות המופרזת נחשבת לעבירת התנועה מבין החמורות ביותר.  מהירות היא משתנה רציף וניתן לקטלג את עבירות

קרא עוד »

מגבלות רפואיות לרישיון נהיגה

נהיגה היא פעילות המחייבת כשירות מוטורית ומנטלית מתאימה. ישנם מצבים בריאותיים, פיזיים או נפשיים, הפוגעים ביכולת לנהוג בצורה בטוחה ולכן ראוי למנוע החזקת רישיון נהיגה

קרא עוד »

שלילת רישיון רפואי

כל מי שמבקש להוציא רישיון נהיגה בישראל נדרש למלא הצהרת בריאות המשמש את משרד הרישוי כדי להבטיח שהמועמד לקבלת רישיון כשיר מבחינה מוטורית, מנטלית ונפשית

קרא עוד »

תאונת דרכים

הסיכויים להיות מעורבים בתאונת דרכים, גם אם לא באשמתנו, גבוהים, לכן כדאי להיות מוכנים לכל מקרה שלא יהיה. מה הדבר הראשון שעושים לאחר תאונת דרכים?

קרא עוד »

דיני תעבורה

דיני תעבורה נחשבים לחלק מתחום המשפט הפלילי ולמרות זאת, אנשים רבים נוטים להקל ראש בעבירות נועה, וחבל, כי בשנים האחרונות חוקי האכיפה והעונשים הניתנים נהפכו

קרא עוד »