דבורה: אמצעי אכיפת מהירות

דבורה: אמצעי אכיפת מהירותמכשיר הדבורה שנכנס לשימוש מוסדר ב-2008 הנו מכשיר שעובד על עקרון "דופלר". הדבורה נבנתה למדידת מהירות כאשר היא מותקנת על גבי ניידת ומסוגלת למדוד מהירות של כלי רכב גם בכיוון הנסיעה של הניידת וגם בכיוון הנגדי לנסיעת הניידת, בין אם הניידת עם הדבורה עומדת סטטית או שהיא בתנועה. לידיעתכם.

לגבי הדבור המצב המשפטי הוא מאוד ברור. בית משפט בבאר שבע, השופט אלון אופיר, הרים את הכפפה בדק את נושא המכשיר לעומק והוציא הלכה משפטית שמקובלת על יתר שופטי התעבורה בישראל- פסק דין ציטרון משנת 2009. מכיוון שאף אחד לא קרא תיגר על ה"דבורה" מאז, זה המצב המשפטי.

 הנקודות הבאות שמציין השופט אופיר בפסק דין ציטרון, מתארות את המצב המשפטי המחייב את המשטרה בעת הפעלת הדבורה. בעקבות פסק הדין המשטרה שינתה את נהלי העבודה שלה באופן שיתאימו לתנאים שנקבעו בפסק הדין. אי מילוי התנאים הללו יוביל לזיכוי.

מה אתה הנהג הפשוט שאינו מבין באמצעי אכיפה וטכנולוגיה, יכול לעשות כדי לעזור לעצמך במקרה שאתה מואשם במהירות מופרזת על לא עוול בכפך?

אם מדובר בעצירה של שוטר תנוה בגין עבירות תנועה של נהג חדש או ותיק ראשית כל, תקראו את הכללים בהמשך זה יעזור. שנית, לצלם ולתעד את הסביבה שבה עמד השוטר. לא בצורה אגרסיבית, בעדינות. אני מדגיש, בצורה לא מאיימת ועדיף שלא ידעו מזה בכלל. זה חוקי ומותר. אתם בסך הכל מתעדים מציאות.

אם השוטר לא פעל לפי הנהלים אנחנו לא רוצים שהעובדה שאתם מצלמים תדליק אצל השוטר נורית אזהרה וכל הדוחו"ת שהוא רושם לגבי הארוע הספציפי שלך יהיו נקיים ומושלמים. למשל, אני לא מצפה מכם לדעת מה עושים בבדיקות התקינות לדבורה בתחילת משמרת וכו'..,

 אבל אם תצלמו את השוטר בפעולה אז עורך דין מיומן יוכל לראות אם השוטר מילא אחר התנאים הדרושים להרשעה, כמו למשל העובדה כי לשוטר חייבת להיות האפשרות לראות ל-50 מ' את הרכב הנמדד וגם לוודא כי אין רכב מקביל (או רכבת או משאית או אופנוע- ראו כלל 8) שנוסע בכיוון (הכוונה לכלי רכב אחר הנוסע שלא בכביש אלא מחוץ לכביש).

 

נהלי המדידה המחייבים את משטרת ישראל בהפעלת הדבורה

 
 1. השופט אופיר קובע כי ניסויי המעבדה וניסויי השטח הוכיחו באופן חד משמעי שמכשיר ה"דבורה" הינו מכשיר אמין ומדויק לצורך מדידת מהירות נסיעתו של כלי רכב בסטייה של עד 3 קמ"ש מהמהירות עליה מצביע המכשיר.
 2. כתוצאה מהסטייה לעיל, צריכה המשטרה לקזז 3 קמ"ש מכל מהירות עליה מצביע מכשיר ה"דבורה" כמהירות נמדדת.
 3. המכשיר תקין, ובזמן הפעלת המכשיר אין כל השפעה המשבשת את קריאת המכשיר כתוצאה מהפרעות אלקטרומגנטיות או שידורים אחרים ובכלל זה, מכשירי קשר, מכשירים סלולאריים, תקשורת מחשבים, ממסרי תקשורת או קווי מתח גבוה. מהבדיקות שהוצגו בפני בית המשפט, כי גם במידה ותהיה קרינה או שידור חריגים בסמוך למכשיר (אירוע שסבירותו נמוכה, שכן המכשיר פעל ללא כל הפרעה גם כאשר הוקרן בעוצמות גל וקרינה גבוהות מאד בניסויים), יפסיק המכשיר את פעולתו אוטומטית ולא יתן כל קריאה.
 4. כדי להבטיח את תקינותו ומידת דיוקו של מכשיר ה"דבורה", צריכה המדינה להוכיח כי המכשיר עבר ביקורת תקופתית שנתית (לפחות פעם אחת בשנה).
  לכן, צריכה המשטרה (במכשיר זה) לצרף עותק מצולם של הבדיקה התקופתית הכולל את מספר המכשיר, תאריך הבדיקה ותוצאותיה, לכל דוח המוגש לתביעה לצורך פתיחתו ככתב אישום בבית המשפט. להבדיל ממכשיר הממל"ז שם הוגדר נושא הכיול כראוי ורצוי, כאן המדובר בראייה אשר מהווה חלק בלתי נפרד וחיוני מחובת התביעה להוכיח את תקינותו ודיוקו של המכשיר.
 5. חובה על המדינה להוכיח כי השוטר המפעיל עבר הכשרה בקורס מסודר להפעלת המכשיר.
 6. חובה על המדינה להוכיח כי השוטר ביצע בדיקות תקינות למכשיר (5 בדיקות בסה"כ כולל בדיקת קולנים) בתחילת המשמרת ובסיומה. דף הבדיקות חייב להיות חלק מראיות התביעה בתיק לצורך הוכחת תקינות המכשיר.
 7. ראיות התביעה צריכות לתאר את המצב בו נמדד רכב המטרה – כלומר נתוני המדידה שבחר המפעיל ביחס לרכב הנמדד. (רכב מודד בתנועה או נייח, רכב המטרה בתנועה נגדית או באותו כיוון תנועה, סוג האנטנה שנבחרה: קדמית או אחורית ותאור החיוויים שקיבל השוטר מצג המכשיר בזמן המדידה.
 8. כדי להבטיח כי רכב אחר (ובכלל זה רכבת, משאית, אופנוע או כל כלי רכב אחר) אינו נוסע במקביל לרכב הנמדד ובכיוון נסיעתו, חייב לוודא השוטר המפעיל (ולציין זאת מפורשות בכתב) כי בטווח של 50 מטר לפחות משני צידי הכביש בשעת המדידה לא היתה תנועה של כל כלי רכב מכל סוג אשר נע בכיוון הנסיעה של הרכב הנמדד.
 9. מאחר והפעלתו של מכשיר זה תלויה בשעת המדידה (בין היתר) בשמירה על קשר עין רציף עם הרכב הנמדד, צריכה המדידה להתקיים בתנאים בהם יכול השוטר להבחין ברכב הנמדד ובשולי הדרך (למרחק של 50 מטר לפחות לצידי הרכב הנמדד) למשך כל זמן המדידה ועד לנעילת הרכב. מרגע זה צריך להיות השוטר במצב בו הוא יכול לשמור על קשר עין רציף עם הרכב הנמדד וזאת עד לעצירתו.
 

נהלי המדידה המחייבים את משטרת ישראל בהפעלת הדבורה:

פועל יוצא מכך הוא כי במצב של גשם כבד, שלג, ערפל או אובך קיצוני עלול להיווצר ספק באשר ליכולתו של המודד לשמור על שדה ראייה תקין עם הרכב הנמדד וסביבתו ולכן ההפעלה בתנאים אלו אינה רצויה.

לצורך קיום התנאי שבסעיף 9 לעיל, על המשטרה לבצע אכיפה עם מכשיר ה"דבורה" רק באזור המאפשר לשוטר המודד שדה ראייה פתוח וברור למרחק של 50 מטר לפחות מקו השול של הכביש בו נוסע הרכב הנמדד וזאת משני צידי הכביש.

לייעוץ מיידי ולייצוג משפטי התקשרו או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: