שיטת הניקוד החדשה

שיטת הניקוד היא אמצעי של רשות הרישוי למעקב אחר נהגים המורשעים בעבירות תעבורה. לשיטה זו אין עניין לפעול כנגד נהגים שעוברים עבירות לעיתים רחוקות אלא מכוונת לאלו אשר צוברים לחובתם עבירות תנועה מרובות בפרק זמן קצר. באופן שכזה נהג שמורשע בעבירות תנועה רבות בפרק זמן קצר רשות הרישוי תפעיל נגדו אמצעי תיקון.

חשוב לדעת כי רשות הרישוי מבססת את הנקודות על סמך הרשעה, ולכל הרשעה יש "תג מחיר" בדמות הנקודות המוצמדות לה. בהמשך הדף מופיעה לנוחיותכם טבלת הניקוד על פי סוג העבירה ומס´ הנקודות המשויכות לה.

מה נחשבת הרשעה המובילה לנקודות?

פסק דין של בית משפט, דו"ח של שוטר ששולם או שחלף המועד לתשלום הדו"ח (90 יום מיום העבירה). חשוב להדגיש: דו"ח ששולם או שחלפו 90 ימים ממועד קבלתו גם אם לא שולם, הוא למעשה כמו פסק דין של בית משפט, דהיינו ממועד זה נזקפת הרשעה לחובת הנהג ומכאן באופן אוטומטי יזקפו נקודות לחובתו של הנהג מאת משרד הרישוי.

מה היא תקופת צבירת הנקודות?

תקופת צבירה – התקופה שלאורכה מחברים נקודות זו לזו לשם קביעת סך הנקודות של הנהג. תקופת הצבירה הרגילה היא שנתיים, לאחריה ימחקו הנקודות שנצברו. נהג שצבר במשך שנתיים 12 נקודות יאלץ לעבור אמצעי תיקון מסוג של הדרכה בנהיגה נכונה. הדרכה בנהיגה נכונה (המוכרת בשם "נהיגה מונעת") אינה מוחקת נקודות אלא תנאי למחיקתן לאחר שנתיים.

מה קורה אם צוברים נקודות נוספות?

במידה וצברתם 22 נקודות במשך פחות משנתיים, תקופת הצבירה תוארך לארבע שנים, אם יירשמו לחובתכם עוד 2 נקודות או יותר, כלומר יהיו רשומות לחובתכם 24 נקודות או יותר, רשות הרישוי תזמן אתכם לקורס ייעודי (השונה מהקורס הבסיסי) בנהיגה נכונה בדרך עירונית או בדרך לא- עירונית.

במידה וצברתם בתקופת הצבירה 36 נקודות או יותר, רישיונכם יפסל למשך 3 חודשים באופן מנהלי ע"י משרד הרישוי וכדי לקבל את הרישיון חזרה לאחר תום שלושת החודשים תאלצו לעבור גם מבחן תאוריה (שימו לב: הגוף הפוסל במקרה של 36 נקודות הוא משרד הרישוי ולא בית משפט)

במידה וצברתם שוב 36 נקודות, רשיונכם ייפסל ל – 9 חודשים ויהיה עליכם לבצע בדיקות רפואיות, ובנוסף בתום הפסילה: מבחן עיוני ומבחן נהיגה מעשי (טסט).

במידה וצברתי 36 נקודות ומשרד הרישוי מחליט על פסילה של 3 חודשים, האם ניתן לבטל פסילה זו?

התשובה היא חיובית. ניתן לבטל את הפסילה במקרים מסויימים. לשם כך צור קשר עם עורך דין תעבורה שלנו לקבלת מידע נוסף ובחינת דרך הפעולה הטובה ביותר עבורך.

האם יחד עם מחיקת הנקודות נמחקת גם ההרשעה?

לא. ההרשעות שלכם נשארות רשומות גם להבא ואינן נמחקות. הן מהוות את גיליון ההרשעות שלכם.

.

מהם אמצעי התיקון העומדים בפני משרד הרישוי?

מצעי התיקון כאמור בתקנה 547(ד) הם אלה, כולם או מקצתם:
  • קורסים בנהיגה נכונה ומבחן בסופם;
  • מבחן עיוני בנהיגה;
  • מבחן מעשי בנהיגה;
  • פסילתו של נהג מהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה או עד למילוי תנאים שקבעה רשות הרישוי;
  • בדיקות רפואיות.

2 נקודות

טבלת שיטת הניקוד החדשה - 2 נקודות

מס"דפקודהתקנהתיאור מקוצר של העבירה
138 (א)נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה
283ב (א)נוסע שאינו חגור בחגורת בטיחות, ובלבד שהנהג חגור
390 (ו)גרירת רכב שלא בבטיחות
591 (ב)גרירת גרור או נתמך תוך הפרת תנאי גרירה
691 (ג)גרירת רכב מנועי ברכב לא מתאים
791 (ו)גרירה של יותר מגרור אחד בלא היתר
891 (ז)גרירה באופנוע בלא היתר
997 (א)(ב) (ג)נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש

4 נקודות

מס"דפקודהתקנהתיאור מקוצר של העבירה
121 (ב)(3)הפרעה או עיכוב תנועה
222 (א) 64 (ד)אי ציות לתמרור ב-37 , אי עצירה בלבד
322 (א)אי ציות לתמרור ב-48 , אי מעבר מצדו הימני של התמרור או אי מתן זכות קדימה לתנועה החוצה את הדרך במעגל התנועה
428 (ב)נהיגה תוך כדי שימוש בטלפון שלא באמצעות מיקרופון
536 (ה)כניסת רכב מסחרי לצומת שלא מבנתיב הימני
645נסיעה אחורנית תוך סיכון או פגיעה
747 (א)
47 (ה) (2)
עקיפה שלא מצד שמאל או עקיפה או סטייה אחרי תמרור 30-א לפני מפגש מסילת ברזל
848 (ב)
ו-(ג)
עיכוב תנועה, אי ירידה לשפת הכביש או לשול מיוצב או אי עצירה
957חציית אוטובוס במפגש מסילת ברזל שלא סלולה אספלט
1067 (א)לא איפשר להולך רגל להשלים את החצייה בבטחה
1185 (א)(3)הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח
1285 (א)(2)(ב)הובלת מטען המגביל שדה ראיה
1393 (א)(1)אי מתן זכות קדימה לרכב ביטחון
1495 (ד)נהיגת רכב תפעולי שלא באזור שנקבע
1596, 97 (ד)
99 (א)(1),(2),(3)
101, 103
נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש

6 נקודות

מס"דפקודהתקנהתיאור מקוצר של העבירה
12נהיגה בלא רשיון רכב החייב ברישום וברישוי
262(2)נהיגת רכב בקלות ראש
321 (ג)נהיגה בלא זהירות
422 (א)אי ציות לתמרורים - איסורי כניסה לכלי רכב שונים: ב-1, ב-2, ב-12, ב-13, ב-14, ב-15, ב-16, ב-17, ב-18, ב-54, ב-60, ב-68
522 (א)אי ציות לתמרורים - איסורי עקיפה לפי תמרור ב-8, ב-10
622 (א)
36 (ד)
נסיעה בכיוונים שלא על פי תמרורים ב-40, ב-41, ב-42, ב-43, ב-44, ב-45, ב-46, ב-47, ב-50, ב-51, ה-4, או בניגוד לכיוון החץ שסומן על פני הדר
723 (א)(1)(2)אי ציות להוראות שוטר או איתות של שוטר או פקח עירוני
826 (4)
27(ג)
נהיגה תוך חוסר שליטה ברכב
933 (א)נהיגה שלא בכביש למעט דו-גלגלי
1036 (ג)נהיגה תוך חציית קו הפרדה רצוף
1135, 46(א)נהיגה שלא בימין הדרך
1237נהיגת רכב בכיוון ההפוך בכביש חד-סטרי
1339 א(א)(ג)(ז)
39 ג (א)
נהיגת מכונה ניידת או טרקטורון בניגוד לתקנות
1447 (ד)(3)(4)
47 (ח)
עקיפות - לפני מעבר חציה, בצומת או אי-השלמת עקיפה לפני צומת רכב מעל 4,000 ק"ג, העוקף שלא כדין רכב עוקף
1564 (א)(1),(2),(3)
64 (ב)(1)(2)
66, 68
אי מתן זכות קדימה - לרכב מימין, לרכב ממול בפניה שמאלה, לרכב שבדרך הסלולה, להולך רגל, לרכב הנע בכביש, לרכב שבא נגדו;
אי מתן אפשרות להולך רגל לעבור בבטחה, כניסה למסלול תנועה תוך סיכון
1665
83 א
כניסה למפגש מסילת ברזל או צומת כשאין יכולת להמשיך בנסיעה
ילד לא רתום בהתקן ריסון
1783 ב (א)נהג שאינו חגור בחגורת בטיחות
1885(א)(6)
86 (1),(2),(3)
הובלת מטען בתפזורת בלא כיסוי, מתאבך או נשפך
19155הפרשת חומרים הפוגעים בבטיחות

8 נקודות

מס"דפקודהתקנהתיאור מקוצר של העבירה
110(א)21(ב)(2)רשיון נהיגה לא תקף לאותו סוג רכב
238(3)21(ב)(4)
26(1)
נ תאונת דרכים שבה נחבל אדם או התנהגות שגרמה נזק לאדם
321(ב)(4)
26(1)
התנהגות שעלולה לסכן חיי אדם, עוברי דרך
427 (א)נהיגת רכב שבמצבו עלול לסכן עוברי דרך
544 (א) פניית פרסה תוך סיכון עוברי דרך בנסיבות מחמירות לפי ההוראות בדבר נסיבות מחמירות של עבירות קנס (להלן - נסיבות מחמירות)
647(ה)(1)ו-(ז)עקיפה כשהראות לקויה לפני צומת, לפני מעבר חציה או לפני מפגש מסילת ברזל
754 (א)
22(2)
מהירות מעל 20 קמ"ש עד 30 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית
854(א)
22(א)
מהירות מעל 25 קמ"ש עד 40 קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה
956 (א)(1),(2),(3),(4)אי עצירה לפני מפגש רכבת
1064 (ד)
22 (א)
נסיעה ברמזור אדום וצהוב יחד בניגוד לרמזור ה-2
1164(ה)נסיעה ברמזור באור צהוב מהבהב בלי לאפשר להולך רגל לחצות בבטחה או בלי לאפשר לרכב הבא לצומת לחצות בבטחה את הצומת
1285 (א)(4)הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח
1385(ד)(1)
ו- (ה)(3)
הובלת מטען החורג ממידות הרכב
1485א (ו)(1)
(3)ו-(4)
הובלת מכולה בניגוד לתקנות
15168שעות נהיגה מעל למותר
16308 (ד)נהיגת רכב שנמסרה לגביו הודעת אי שימוש
17364ד(ב)נהיגה ללא טכוגרף תקין
18364ה(ג)נהיגה בלא מגביל מהירות תקין

10 נקודות

מס"דפקודהתקנהתיאור מקוצר של העבירה
1סעיף 304 לחוק העונשין,
התשל"ז 1977
גרימת מוות ברשלנות
264(א)הפקרה אחרי פגיעה
322(א)
54(א)
מהירות מעל 30 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית
422(א)
54(א)
מהירות מעל 40 קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה
547(ד)
ו-(ה)(5)
עקיפת רכב כשהדרך לא פנויה או על קו הפרדה רצוף
664(ג)
22(א)
אי מתן זכות קדימה בתמרור ב-36
764(ד)
22(א)
אי מתן זכות קדימה בתמרור ב-37
864(ד)
22(א)
נסיעה ברמזור באור אדום בניגוד לרמזור ה-1
967(א)לא איפשר להולך רגל להשלים חצייה בבטחה בנסיבות מחמירות
1085(א)(5)הובלת מטען מעל 24.9% מהמשקל הכולל המותר
1162(3)26(2)
169ב
נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים
12 67נהיגת רכב בזמן פסילה